Poslovna komunikacija - IN-HOUSE TRENING

Opis: Poštujući andragogiju, sudionici će za osam nastavnih sati poboljšati svoju komunikacijsku vještinu, steći nove spoznaje o tajnama dobrog i učinkovitog komuniciranja (verbalna i neverbalna komunikacija). Kroz mnoštvo prikladnih andragoških vježbi sudionici će steći sigurnost u samopouzdanje u komunikaciji. Pregled ključnih andragoških koncepata; Komunikacijske i prezentacijske vještine; Motivacija suradnika; Stvaranje afirmativnog i pozitivnog radnog ozračja; Primjena odgovarajuće evaluacije na zaposlene; Praktične vježbe
Termin: 30.11.-0001
Lokacija:
Trajanje:
Cijena:
PDF: pdf

Vaši podaci:

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Ime i prezime polaznika:

Želim primati dodatne obavijesti:    
ISPUNJENA PRIJAVNICA VRIJEDI KAO NARUDŽBENICA. POTPISIVANJEM PRIJAVNICE PRIHVAĆATE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA NA STRUKOVNOJ KONFERENCIJI. TAJNOST VAŠIH PODATAKA JE ZAGARANTIRANA.